Objava izzivov


Objavi rešitev - 1. IZZIV

posted Oct 30, 2011, 10:44 AM by Metka Soklič

Sestavite račun iz števil 1, 3, 7, 9 in 25 tako, da bo rezultat 468.

1-1 of 1

Comments